Voordelen van een erkend loodgietersbedrijf

Het is allemaal wel bekend dat het werk van een Amsterdam loodgieter met spoed veel aspecten omvat, van het plaatsen van een waterleidinginstallatie tot het repareren van een defecte Cv-installatie. Omdat het in haast elk geval gaat om vrij complexe werkzaamheden is het niet vreemd dat betreffende loodgieter wel over de nodige “bagage” dient te beschikken. Het kan anders wel goed fout lopen en wordt het niet eenvoudig om de schade te kunnen verhalen. Wie echter in zee gaat met een erkend loodgietersbedrijf zal zich nooit zorgen moeten maken om de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden.

De certificatie vindt namelijk niet zomaar plaats

Er gaat veel vooraf aan zo een certificatie en heeft het allemaal te maken met de hoge eisen die eraan verbonden zijn. Zo wordt gekeken naar het opleidingsniveau van de uitvoerders en kunnen die de opleiding allround installatietechniek hebben gevolgd of één van de erkende cursussen die er beschikbaar zijn. Een goede opleiding vormt de basis voor een certificering, maar speelt ook de kwaliteit van de gebruikte materialen een grote rol. Zo zijn er loodgietersbedrijven die over een KOMO-certificaat beschikken en daarnaast ook gecertificeerd zijn door de UNETO-VNI. Het laatste is een overkoepelende organisatie van iedereen die in de branche werkzaam is en is het begrijpelijk dat de eisen hoog gegrepen zullen zijn.  Ook worden er op regelmatige basis de laatste ontwikkelingen naar alle leden doorgespeeld en is zo een erkend loodgietersbedrijf in staat middels “collega” bedrijven ook snel aan de benodigde gereedschappen/materialen te komen.

Wat heb jij als klant aan zo een gecertificeerde loodgieter?

Alle strakke regels met betrekking tot de certificatie hebben eigenlijk allemaal tot doel om de klant tegemoet te komen. Die verlangt immers een vlekkeloze uitvoering van alle werkzaamheden en daaraan gekoppeld een redelijk prijskaartje. Een gecertificeerde loodgieter zal altijd een vrijblijvende offerte aan kunnen bieden met de nodige adviezen. Daarbij zal niet alleen de nodige ervaring veel uitmaken, maar ook de opleiding die er genoten is. Het grootste verschil ligt echter bij de uitvoering van de werkzaamheden omdat zelfs de ingewikkelde klus geen uitdaging zal vormen. Omdat er nadruk wordt gelegd op het gebruik van de nieuwste methoden en materialen ben je er trouwens van verzekerd dat de geleverde werkzaamheden een duurzaam karakter zullen hebben. Dat is ook te merken aan de garantie die altijd gegeven wordt door zo een gecertificeerd bedrijf. Jouw investering in de uitgevoerde werkzaamheden blijft dus gewaarborgd en is het bij geschillen mogelijk het probleem voor te leggen aan de VNI (vereniging van Nederlandse installatiebedrijven).

Als klant bij zo een erkend loodgietersbedrijf sta je dus in elk geval stevig in jouw schoenen en weet je gelijk waar je aan toe bent voor, tijdens en na het uitvoeren van de werkzaamheden. Alles dient namelijk vervat te zijn in een contract en staat daar ook de garantie periode met de voorwaarden aangegeven. Voor twijfel wordt er dus geen ruimte gelaten en kunnen alle geschillen worden voorgelegd aan de VNI.