Voorstelling

Zo nauwkeurig bereiden wij uw woning voor!

Blader hier door een volledig voorbereid dossier.

Ook voor zelfbouwers!

Woning in 3D voor ze werkelijk wordt gebouwd.

De Backer 4x op YouTube

Technische doorsnede

technische doorsnede woningbouw De Backer

Isolatie en luchtdichtheid in de massieve houtbouw: verrassend efficiënt.

isolatie en luchtdichtheid De Backer

Mocht u bij ‘massieve houtbouw’ spontaan denken aan skeletbouw of een houten blokhut dan is deze tekst voor u.

Houtmassiefbouw is géén skeletbouw, de wanden bestaan namelijk niét uit een kaderwerk met isolatie tussen en een gipsbekleding ertegen, het zijn volle houten wanden.

De wanden zijn vormvast vanwege de dwarse middenlaag.

Wanden en dak worden volledig voorgefabriceerd en elektriciteit wordt in de houten wanden weggewerkt.

Na plaatsing van de massief houten structuur wordt het geheel dampdoorlatend doch luchtdicht ‘ingepakt’. Dat kan minutieus gebeuren omdat de buitenzijde volledig vrij is en er comfortabel aan kan gewerkt worden.

De elektriciteit doorboort het luchtdichte scherm niet.
wandbalk De Backer vormvast  ingewerkte elektriciteit
Een ruwbouw uit organisch en dampremmend materiaal aan de binnenzijde en met luchtdicht ingewerkte elektriciteit.

Daarna kan er naar hartelust isolatie rond geplaatst worden, dik of dikker, halfstijve rotswolplaten of stijve PUR of PIR platen, enz.

Ramen en deuren worden in de massieve houtbouw al jaren voorzien van een kassing in meubelplaat rondom, het is net deze kassing die passiefbouw nodig heeft om ramen luchtdicht aan te sluiten bij de wanden en degelijk te laten aansluiten bij de wandisolatie. Er wordt voor pasiefbouw bijkomend een luchtdichtingskit aangebracht ter plaatse van de koppeling van raam en kassing.

Perfect voor passiefbouw.

Andere bouwsystemen hebben het vaak moeilijk met luchtdichtheid,
bekijk hier de video van het WTCB

Passieve ramen en buitendeuren

technisch doorsnede passiefraam De Backer

zonneboilers

De Backer levert en plaatst zonneboilers.

Zonneboilers zijn toekomstgericht en een zeer nuttige investering, ze kunnen naadloos worden aangesloten op de bestaande of nieuwe verwarmingsinstallatie.

Gepattenteerd terugloopsysteem
•geen bijkomend terugloopvat nodig indien
de opvoerhoogte minder dan 8 m. bedraagt
•de gebruikte vloeistof is puur water.
•geen gebruik van chemicalien = vervuiling uitgesloten
•zeer compact ontwerp “ All in One design “.
•levensverwachting 25-30 jaar door goede kwaliteit materialen.
•onderhoudsvrij
•gepattenteerde temperatuurregelaar

Opslagvat SDB
•RVS vat en warmtewisselaars (interne spiraal)
•modulaire opbouw.
•verschillende componenten (pomp en DT regeling)
•eenvoudige installatie (plug and play)
•geen onderhoud

Zonnecollector
•absorber met spectraal selectieve laag
•duurzaam aluminium frame
•hoogwaardig veiligheidsglas
•6 cm isolatie
•diverse maten, modulair opgebouwd

•dakinbouw of op platdakframe

zonneboiler ZENzonneboiler ZEN

 

07/2009 De Backer introduceert een nieuwe wandbalk

Niet zonder trots introduceert De Backer een nieuwe houten wandbalk die de massieve houtbouw voorgoed in een nieuw tijdperk heeft gebracht. Een flinke investering is eraan voorafgegaan met als doel kwalitatief nummer 1 te blijven op de houtbouwmarkt. We vernieuwen daarmee grondig het houten hart van de woning.

De wandbalken krijgen bij De Backer een nooit geziene vormstabiliteit waardoor de trend om steeds grotere woningen in houtmassiefbouw te bouwen kan worden ondersteund, er zijn trouwens geen zettingen meer in de hoogte!

Geef ons een ontwerp en wij bouwen het, in hout!

Wandbalk

Lage-energie-woning en beter

Lage Energie Woning en beter

‘Lage Energie Woning’ , ‘Duurzaam Bouwen’, ‘Passief Huis’ , ‘EPB’ (energieprestatie- en binnenklimaat), … het zijn termen die enkele jaren geleden zowat onbekend waren en waar momenteel iedere bouwlustige mee wordt geconfronteerd.

De wetgever verplicht ons intussen om nieuwe woningen goed te isoleren en te ventileren.
Houtbouw vervult in België al jarenlang een leidende rol in de bouw van lage-energie-woningen en dat zal zo blijven want zelfs in de houtbouw zijn de isolatiewaarden toegenomen en blijven we de wetgeving een stap voor.

Wat zegt de wet op dit ogenblik?
K 40 : de globale isolatiewaarde van de woning mag niet hoger zijn dan K40.
E 70 : we dienen een woning te maken met een energiepeil van maximaal 70 punten.
+ maximaal toegelaten jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming: 70 kWh/m2!

We spreken over een lage energiewoning wanneer de jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming minder dan 30 kWh/m2 bedraagt en niet (zoals vroeger werd aangenomen) vanaf E-peil 60 of lager.

Wat zegt de wet over de toekomst?
In vlaanderen E-peil 60 ipv 70 vanaf 2014, ook voor scholen en kantoren,
en vanaf 2021 ingevolge de Europese regelgeving energieneutrale woningen (passief)!

Het E-peil van een woning hangt af van de samenstelling van de verschillende elementen maar evenzeer van het concept (grootte van de woning, verhouding oppervlak ramen en deuren met de wanden, type verwarming enz.!)

Info voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : http://www.ibgebim.be
en voor het Waals Gewest : http://energie.wallonie.be

Voor Vlaanderen :
http://www.energiesparen.be/epb/energieprestatieregelgeving

•Wat is een lage-energiewoning?

Onder lage-energiewoning wordt in het kader van de federale belastingvermindering een woning verstaan waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en -koeling kleiner is dan of gelijk is aan 30 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Een eerste ruwe indicatie om aan die voorwaarde te voldoen, is in de meeste gevallen een combinatie van een K-peil lager dan K25, een E-peil lager dan E40 en een goede luchtdichtheid.
De belastingvermindering bedraagt gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken, vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een lage-energiewoning is, telkens zo’n 300 euro (het geïndexeerde bedrag voor inkomstenjaar 2011 bedraagt 420 euro).

•Wat is een passiefwoning ?

Onder passiefwoning wordt in het kader van de federale belastingvermindering een woning verstaan waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en -koeling kleiner is dan of gelijk is aan 15 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60 % van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur).
De belastingvermindering bedraagt gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken, vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een passiefwoning is, telkens zo’n 600 euro (het geïndexeerde bedrag voor inkomstenjaar 2011 bedraagt 850 euro).

•Wat is een nulenergiewoning ?

Onder nulenergiewoning wordt in het kader van de belastingvermindering een woning verstaan die voldoet aan de voorwaarden van een passiefwoning en waarin de resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.
De belastingvermindering bedraagt gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken, vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een nulenergiewoning is, telkens zo’n 1200 euro (het geïndexeerde bedrag voor inkomstenjaar 2011 bedraagt 1700 euro).

 

•En dan nog dit:
Voor de passieve woningen wordt extra veel aandacht besteed aan isolatie, zonne-energie, zonnewering, luchtdichtheid en alternatieve verwarmingsinstallatie (bijvoorbeeld warmtepomp).
Een passieve woning louter definiëren aan de hand van de globale isolatiewaarde is een foute aanpak! Passiefhuizen worden enkel beoordeeld aan de hand van het reëel geïnstalleerd vermogen aan verwarming.

Eerste passieve & massieve – houtbouw woning in België.
De Backer is lid van Passiefhuis-Platform vzw en heeft het eerste passieve huis in België dat is opgetrokken in massieve houtbouw verwezenlijkt. Foto’s kan u bekijken in onze fototheek onder de rubriek ‘project passief’.

‘Duurzaam bouwen’ is niet hetzelfde als het bouwen van een lage-energiewoning of passiefhuis. Met duurzaam bouwen bedoelt men het bouwen van woningen met ecologische en herbruikbare materialen. Materialen ook die tijdens de productie ervan weinig energie vragen en/of weinig schadelijke stoffen laten vrijkomen.

Huidig glasaanbod van Saint-Gobain

Driedubbele beglazing SGG Climatop Ultra N (U 0,7) is dé beglazing voor passief en lage-energie schrijnwerk en dus dé beglazing om te combineren met onze lage-energieramen en buitendeuren.

Super-isolerende beglazing SGG Climaplus ONE (U 1,0) heeft een enorme energie- en comfortwinst én slechts een klein prijsverschil met klassiek dubbelglas.

   SaintGobainGlass

www.glaskeuze.be

Buitenwanden

Buitenwand met gevelsteen

buitenwand met rotswol isolatie     buitenwand met PIR PU isolatie
Van buiten naar binnen:

 • Gevelsteen
 • Luchtspouw (±35mm)
 • 150mm rotswolisolatie halfstijve plaat
  (of 100mm PIR isolatie)
 • Windscherm
 • Massief houten wand 60mm dikte

U-waarde bij massieve wanden van 60mm dikte:
met 150mm rotswol : 0,204 W/m2K
met 100mm PIR : 0,197 W/m2K
(mag wettelijk niet meer zijn dan 0,32 en vanaf 2014 maximaal 0,24)

Buitenwand met gevelbekleding aan de buitenzijde

Van buiten naar binnen:

 • Gevelbeplanking
 • In thermisch gemodificeerd hout (of ander type gevelbekleding)
 • 150mm rotswolisolatie halfstijve plaat
  (of 100mm PIR isolatie)
 • Windscherm
 • Massief houten wand 60mm dikte

U-waarde bij massieve wanden van 60mm dikte:
met 150mm rotswol : 0,205 W/m2K
met 100mm PIR : 0,205 W/m2K
(mag wettelijk niet meer zijn dan 0,32 en vanaf 2014 maximaal 0,24)

Passiefhuis

Passiefhuisproject

De Backer heeft het eerste ‘HoutMassiefPassief’-huis van België gebouwd.

Na een uitgebreide voorstudie en opleiding hebben alle betrokken partijen kunnen vaststellen dat ons bouwsysteem zich zeer goed leent tot deze bouwwijze.

Een grondige voorbereiding (driedimensionale productietekeningen en prefabricatie) alsook goede kennis van bouwdetails (waaronder onze ATG-goedkeuring) zijn al jarenlang een vaste waarde in ons bedrijf en komen het passiefhuisproject ten goede.

Voor de foto’s kan u terecht in onze fototheek (rubriek ‘passiefhuisproject’).

Wat is specifiek aan deze woning?

 • Zeer ver doorgedreven isolatie in vloer, wand en dak
 • Verwarming en ventilatie
 • Zonnewering
 • Passieframen en -deuren
 • Luchtdicht (met blower-door-test)
 • Recirculatiedampkap
 • Voorafgaandelijke berekening met ‘PassiefHuis ProjecteringsPakket’ (PHPP) (meer info op www.passiefhuisplatform.be)
 • Gaat u passief bouwen? Bespreek dan uw project met onze bouwadviseur! (zie contactpagina)

Passief huisPassief huis 2Passief huis 3Passief huis 4
passiefhuis de backer passiefhuis de backer