Kan ik een bijgebouw plaatsen zonder bouwvergunning aan te vragen?

TerugLosstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage komen in vele gevallen in aanmerking voor een vrijstelling van vergunning.

Er geldt onder voorwaarden een vrijstelling van vergunning voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport,vrijstaande garage, serre…
Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij gerekend.

De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
• een hoogte van 3 meter niet overschrijden,
• maximaal 30 meter van de woning opgetrokken worden,
• in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven,
• in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder deze bestaande scheidingsmuur te wijzigen.

De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden:
• in ruimtelijk kwetsbaar gebied,
• in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan
Deze informatie kan u bekomen bij de gemeentelijke diensten,
• in de 5 meter brede strook langs waterlopen.

Voorbeeld: Mevrouw Maes wil in haar achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel heeft ze al een serre van 15 m² staan. Het vrijstellingsbesluit maakt het voor haar mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40). Naast de maximale oppervlakte moet ze ook rekening houden met een maximale hoogte van 3 meter en de hierboven vermelde afstanden tot de perceelsgrens.

Binnen deze categorie (‘losstaande bijgebouwen in de tuin’) zijn er geen meldingsplichtige werken.

Bron: www.ruimtelijkeordening.be
Op die site vindt u ook de regelgeving i.v.m. aanverwante onderwerpen !