014 828 770 dirk@lacasahoutbouw.be

VCA examen halen

Wat is VCA?
De letters VCA staan voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Een VCA certificaat toont aan dat het bedrijf een groot belang hecht aan een veilige, gezonde en duurzame werkomgeving. Er zijn opdrachtgevers die een VCA certificaat eisen. Ook is het een goed visitekaartje, als het bedrijf kan aantonen met VCA certificaat te werken. VCA werkt volgens de VCA norm. Een bedrijf kan kiezen welk certificatie norm het beste past bij de werkzaamheden die er uitgevoerd worden binnen de onderneming. Een VCA certificaat is 3 jaar geldig. Er zijn al ruim 15000 bedrijven met een VCA certificaat. Ook zijn er meer dan 1,5 miljoen vakkundige met een VCA diploma.

Welke stappen zijn er te nemen?

De eerste stap is natuurlijk, de wens om een VCA certificaat te behalen. Vervolgens is het zinvol te bepalen welk certificatieniveau de onderneming heeft. Er zijn drie opties. VCA* voor onderaannemers, VCA** voor hoofdaannemers en VCA petrochemie. Er is een VCA-wijzer die kan helpen bij het bepalen van het niveau. De opdrachtgever is uiteindelijk degene die bepaalt welk VCA certificaat gevraagd wordt voor een opdracht. Tot slot is het zaak de certificatie te behouden gedurende de drie jaar dat het geldig is. Dit geeft een bedrijf vorm door een certificering te verkrijgen. Elk jaar moet hier gehoor aan gegeven worden. Als deze audits goed afgelegd worden dan is het certificaat drie jaar geldig. Als dit niet het geval is, moeten er binnen drie maanden aantoonbaar veranderingen zijn aangebracht, zodat alsnog aan de eisen wordt voldaan.

Examen VCA

Via VCA examen is het mogelijk een Examen VCA te maken en het VCA certificaat te behalen. Deze examens zijn op verschillende plaatsen te maken. Om een VCA examen te halen zijn er op meerdere plaatsen mogelijkheden. VCA Emmen en VCA Zwolle bieden trainingen en examens. Het VCA examen halen kan dus bijvoorbeeld in Zwolle en Emmen. Ook alleen een leerboek met examen wordt geboden. In deze leerboeken is een oefentoets opgenomen. Online zijn oefentoetsen te maken. Het examen is gebaseerd op de eindtermen van de VCA examenbank van het SSVV. De eindtermen en doelen worden regelmatig bijgesteld als dat nodig is. Er zijn ook vragen toegevoegd die betrekking hebben op de praktijk.

VCA proefexamen

Een VCA proefexamen kan helpen om een goede voorbereiding te treffen om een VCA examen te halen. Op verschillende websites zijn er samenvattingen te vinden van de te leren stof. Dit kan bijdragen aan het weer ophalen van al opgedane kennis. Vaak staat er bij elk hoofdstuk een aantal vragen geformuleerd. Het beantwoorden van deze vragen, geeft een goed overzicht van datgene wat meer aandacht verdient. Ook geeft het inzicht in wat al beheerst wordt. Het VCA proefexamen geeft de kans om te zien wat er inhoudelijk gevraagd wordt en welke kennis er vereist wordt. Het proefexamen laat ook inzien op welke manier het echte examen is vormgegeven. Zo zal het examen voor minder onaangename verrassingen zorgen en helpen bij het VCA examen halen.

 

Dit reclame-artikel is geplaatst door (Kennisdelen.org), gegevens zijn bekend bij en geverifieerd door de beheerder van deze website.

Comments are closed.